Nina Jovanovic i Alon Kahana - Okuloplastika je stigla u Zenicu