Online platforma Oftalmologija BiH

O nama

Specijalista oftalmološke i okulofacijalne plastične i rekonstruktivne hirurgije

Osnivač platforme, dr. Nina Jovanović je specijalista oftalmološke i okulofacijalne plastične i rekonstruktivne hirurgije. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine i Fakultetu za Javno Zdravstvo Univerziteta u Iowi 2017. godine, te se usavršavala iz oblasti okuloplastike u Berlinu (Njemačka), Ajovi (Iowa, U.S.), Njujorku (New York, U.S.), Valeti (Malta), Mičigenu (Michiganu, U.S.) i Tel Avivu (Israel). Trenutno radi u Kantonalnoj bolnici u Zenici i u privatnoj oftalmološkoj praksi “Dr. Halimić” u Sarajevu. Aktivni je član BHAAAS, dio tima za medicinska pitanja, te voditelj BHAAAS oftalmološke sekcije.

Uz klinički rad dr. Jovanović se aktivno bavi naučno-istraživačkim radom sa fokusom na povrede oka i okuloplastičnoj i rekonstruktivnoj hirurgiji. Tokom posljednjih 10 godina radi na promociji oftalmologije BiH, sa posebnim akcentom na okuloplastičnu hirurgiju u zemlji i na internacionalnom nivou. Dr. Jovanović je editor i peer-review-er za nekoliko internacionalnih oftalmoloških stručnih časopisa, član Evropskog Društva Okuloplastičnih Rekonstruktivnih Hirurga (ESOPRS), Američkog Društva za Oftalmološke Povrede (ASOT), Asocijacije za Istraživanja u Oftalmologiji (ARVO), član komiteta za Jačanje istraživačkih kapaciteta u Istočnoj Evropi (iCREATE), organizator i edukator mnogobrojnih stručnih sastanaka i workshop-ova. Aktivno je uključena u rad sa studentima, te mnogobrojim internacionalnim panel diskusijama, pozvanim predavanjima, gostujućim edukacijama u U.S. i Europi.